Endorsments


SOCIEDADE BRASILEIRA DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E CIRURGIA ENDOVASCULAR

Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI)